Om Nofabuggarna

Föreningen startade 28 januari 1985 med namnet Fagersta Bugg & Jive Team. Under 1989 bytte föreningen namn till Dansföreningen Nofa-Buggarna och har sedan dess bedrivit dansverksamhet i Norberg och Fagersta. Den huvudsakliga dansverksamheten för Nofa-Buggarna är Bugg.

Bankgironummer: 252-3264

Styrelsen

Ordförande:

Katarina Selin

Sekreterare:

Per Wetterskog

Kassör:

Ulrica Karlsson

Ledamöter:

Stefan Ågren
Berndt Mix
Stina Nordman